După un semestru finalizat cu multe medii neîncheiate, şcolile iau măsuri speciale

După câteva luni complet atipice în unităţile de învăţământ preuniversitar, mulţi elevi s-au trezit în situaţia de a avea mediile neîncheiate la mai multe materii la finalul semestrului unu al anului şcolar 2020-2021. În comuna Floreşti, conducerea şcolii gimnaziale a anunţat că a desemnat o comisie specială, care va avea sarcina să evalueze elevii, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca notele din aceste testări să permită şi încheierea situaţiilor în cataloage.

Conducerea Școlii Gimnaziale Florești a emis o decizie privind constituirea comisiei de organizare ṣi desfăṣurare a examenelor pentru elevii cu situaṭia ṣcolară neîncheiată de la clasele I-VIII, informează Telegrama.ro. Măsura a fost luată în condițiile în care primul semestru a fost unul dificil, pe fondul organizării cursurilor în regim on-line, încă din noiembrie.

“Examinatori pe discipline vor fi profesorii ṣi învăṭătorii care au predat la clasă împreună cu un alt învăṭător/profesor, de la o altă clasă. Sesiunea de examene se desfăṣoară ȋn perioada: 8.02-2.04.2021. Comisia îndeplineṣte atribuṭiile prevăzute în Regulamentul de Organizare ṣi Funcṭionare a Unităṭilor de Invăṭământ Preuniversitar cu privire la organizarea ṣi desfăṣurarea examenelor. Preṣedintele comisiei predă secretarului unităṭii de învăṭământ toate documentele specifice (cataloage de examen, lucrări scrise ṣi însemnările elevilor la proba orală). Predarea se face imediat după finalizarea examenului. Titularii disciplinelor la care se susṭine examen vor opera în cataloagele claselor media obṭinută de fiecare elev la examen. Secretarul comisiei afiṣează a doua zi după încheierea sesiunii rezultatul examenului”, prevede decizia amintită.

brau muntenesc

vkp

rosal

 GARDENIX Telegrama