Școala din Florești, inclusă în proiectul-pilot pentru catalogul electronic

Ministerul Educației a publicat ordinul care reglementează modul în care se va derula, în acest an școlar, programul-pilot privind utilizarea catalogului electronic, aprobând totodată lista școlilor incluse în proiect. Printre cele care pot testa noul sistem se numără și Școala Gimnazială Florești.

Catalogul electronic este utilizat, deocamdată, în aproape 1.200 de unități din toată țara, în cadrul unui program-pilot. Anual, lista este completată de autorități, urmărindu-se extinderea proiectului pentru implementarea lui în cât mai multe localități, informează Telegrama.ro.

„Art. 1. — Se aprobă includerea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2023—2024, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.813/2022, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.
(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de către directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Unitățile de învățământ prevăzute în anexă asigură prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4. — Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.896/2023 privind Standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile-pilot.
Art. 5. — Unitățile de învățământ de stat menționate în anexă asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.
Art. 6. — În vederea asigurării accesului elevilor la facilitățile de care pot beneficia legal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexă vor elibera la începutul anului școlar 2023—2024 legitimații de elev, acestea conținând obligatoriu următoarele informații, dar nelimitându-se la ele: nume și
prenume, fotografie, CNP, număr matricol și viza anuală a unității de învățământ”, precizează ordinul de ministru.

 

brau muntenesc

vkpGARDENIX Telegrama

citygate