Comuna Poienarii Burchii invitã persoanele fizice şi juridice fãrã scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevãzute de Legea 350/2005, sã depunã oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilã pentru domeniul: culturã.

1.Procedura aplicatã pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilã a proiectelor din domeniul

Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica deschisa concesionarea a doua terenuri dupa cum urmeaza:

1) teren in suprafata de 2.500 mp, situat in Satul Arva, Comuna Valea Calugareasca, T78, parcela A5839, identificat cu nr. Cadastral 25155. Licitatia va avea loc in data de 26.04.2022, incepand cu ora 14:00, termenul limita de depunere a ofertelor 26.04.2022, ora 13:30

2) teren in suprafata de 2.000 mp, situat in Satul Arva, Comuna Valea Calugareasca, T78, parcela A5839, identificat

Comuna Valea Calugareasca organizeaza licitatie publica cu strigare privind vanzarea unui teren in suprafata de 47369 mp, situat in Satul Arva, Comuna Valea Calugareasca, tarlaua78, parcela A5839, identificat cu nr. Cadastral 25154, zona functiuni mixte –unitati agricole si unitati industrial si de depozitare.

Licitatia va avea loc in data de 28.04.2022, la ora 13:00.

Termenul limita de depunere a ofertelor 28.04.2022, ora 12:30.

Licitatia porneste de la suma de 2 euro/mp, respectiv

Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica deschisa concesionarea a unui teren in suprafata de 400 mp, situat in Satul Pantazi, T112, Pcc6375/1, identificat cu nr. Cadastral 25071.

Licitatia va avea loc in data de 26.04.2022, incepand cu ora 10:00, termenul limita de depunere a ofertelor 26.04.2022, ora 09:30.

Licitatia va porni de la suma de 10,30 euro/mp, documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul Primariei Comunei Valea Calugareasca,sat Valea Calugareasca, str

PIERDUT CERTIFICAT DE INMATRICULARE SI 2 CERTIFICATE CONSTATATOARE CU NR. 45138/13.08.2015 PE SEDIU SOCIAL SI NR. 25981/10.04.2017 PE TERTI ALE SC DREVAN BUILDING SR L, AVAND J29/398/2002, CUI 14602561, SEDIU-PLOIESTI, PRAHOVA. SE DECLARA NULE.

ORASUL BUSTENI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru investitia "Modernizare drumuri - str. Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si alei fara nume", cu amplasamentul in orasul Busteni.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului PRAHOVA, Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 si la sediul Primariei Orasului Busteni

S.C. BRITISH – AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT S.R.L., titular al proiectului “Extindere hală, recompartimentări interioare și modificări fațade corp C1, amplasare panou publicitar pe fațadă, amplasare cort ancorare și amenajări exterioare“, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Autoritatea pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului

Pensiunea ATRA din Valea Doftanei, jud. Prahova, angajeaza AJUTOR BUCATAR, minimum 1 an experienta, diploma de calificare in domeniu.
Oferim cazare in zona.
Persoanele interesate pot suna la nr.: 0735/020.110.

Pierdut Certificat constatator nr. 34/03.01.2005 emis pentru SC SERA CONSULT SRL, CUI 17102390, J 29/40/2005. Se declară nul.

brau muntenesc

vkpGARDENIX Telegrama

citygate